معرض الخط للأستاذ الدكتور حسين كوندُز Hüseyin Gündüz “Harflerin Ötesi” Hat Sergisi

معرض الخط - حسين كوندز

Hattât Üstâd Hüseyin Gündüz “Harflerin Ötesi” Hat Sergisi

Bugün Çarşamba 13 Mayıs 2015 Saat 19’de Zeytinburnu  Kültür ve Sanat Merkezinde  Hattat Y. Doç. Dr. Hüseyin Gündüz’ün “Harflerin Ötesi” Hat  Sergis açıldı. Sergiyi Zeytinburnu  Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın açtı. Sergi 10 Haziran  2015 Çarşamba Gününe kadar açık kalacaktır

معرض الخط للأستاذ الدكتور حسين كوندُز

تم في الساعة السابعة من مساء هذا اليوم الأربعاء 13 مايو / أيار إفتتاح معرض الخط للخطاط الأستاذ الدكتور حسين كوندُز وذلك في مركز الثقافة والفنون التابع لبلدية زيتون بروني في إسطنبول – تركيا. وقد تشرف بافتتاح المعرض سعادة رئيس بلدية زيتون بروني السيد مراد آيدين. وسيبقى المعرض مفتوحا حتى يوم الأربعاء 10 يونيو / حزيران 2015.

 

IMG_00000620 IMG_00000623 IMG_00000625 IMG_00000626 IMG_00000629 IMG_00000630 IMG_00000631 IMG_00000632 IMG_00000633 IMG_00000634 IMG_00000636 IMG_00000650 IMG_00000651 IMG_00000652 IMG_00000662 IMG_00000663 IMG_00000666 IMG_00000667 IMG_00000668 IMG_00000675

 

IMG_00000670

المسابقة الدولية العاشرة في فن الخط ـ إرسيكا IRCICA’nın 10. MİLLETLERARASI HAT YARIŞMASI

مسابقة فن الخط الدولية العاشرة لإرسيكا بإسم الخطاط الحافظ عثمان

IRCICA’nın Hâfız Osman adına 10. MİLLETLERARASI HAT YARIŞMASI

IRCICA LAUNCHES ITS TENTH INTERNATIONAL CALLIGRAPHY COMPETITION

Adsız

YARIŞMA İLANI: IRCICA’nın 10. MİLLETLERARASI HAT YARIŞMASI BAŞLIYOR

مسابقة فن الخط الدولية العاشرة لإرسيكا بإسم الخطاط الحافظ عثمان

أعلن مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول (إرسيكا) المسابقة الدولية العاشرة للخط بإسم الخطاط الحافظ عثمان. وسيكون تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 آخر موعد للمشاركة في هذه المسابقة، كما يكون تاريخ 29 فبراير/ شباط 2016 آخر موعد لتقديم اللوحات.

وستكون المسابقة في 11 نوع من الخطوط: الثلث الجلي، الثلث، النسخ، المحقق ـ الريحاني، التعليق الجلي، التعليق، الديواني الجلي، الديواني، الكوفي، الرقعة والمغربي.

توجد شروط المسابقة واستمارة المشاركة باللغات العربية والتركية والإنكليزية في أمانة مسابقة الخط في إرسيكا.

إستانبول – تركيا

رقم الهاتف: 902122591742+

البريد الألكتروني: calligraphy@ircica.org 

ويتم التقديم أيضا عن طريق ملئ الإستمارة الموجودة على رابط إرسيكا الآتي:

http://www.ircica.org/announcement-ircica-launches-its-tenth-international-calligraphy-competition/irc1069.aspx

Adsız

Adsız2

Adsız3

Adsız4

Adsız5

Adsız6

Adsız7

Adsız8

Adsız9

Adsız10

Adsız11

Adsız12

Adsız13

Adsız14

Adsız15

Adsız16

 IRCICA LAUNCHES ITS TENTH INTERNATIONAL CALLIGRAPHY COMPETITION

IRCICA is pleased to announce its call for entries for the Tenth International Calligraphy Competition

Launched in April 2015, the competition will be finalized in May 2016. The deadline for registration is 31 October 2015 and the deadline for submission of the entries, 29 February 2016

Awards totaling US$ 137,000.- will be distributed to a total of 66 prizes and mentions in the following 11 categories of writing styles: Jaly Thuluth, Thuluth, Naskh, Muhaqqaq-Reyhani, Jaly Ta’liq, Ta’liq, Jaly Diwani, Diwani, Kufi, Rik’a and Maghribi

The Terms and Conditions booklet and the Participation Form, all available in the English, Arabic and Turkish languages separately can be obtained by request from: Calligraphy Competition Secretariat, IRCICA, Yıldız Sarayı, Seyir Köşkü, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş 34349 Istanbul, Turkey, Tel.: +90 212 259 1742, calligraphy@ircica.org

The jury members of the tenth competition are: Dr. Halit Eren, Director General of IRCICA and Chairman of the Organising Committee; Dr. Abdulridha Baheya Al-Farjawee, Iraq;  Mr. M. Jalil Rasuli, Iran; Mr. Fuad Başar, Turkey; Mr. Mossad M. M. Khodeir, Egypt; Mr. Obida M. S. Al Banki, Syria; Mr. Belaid Hamidi, Morocco; Mr. Davut Bektaş, Turkey. Its honorary members are: Mr. Ahmed Ziya İbrahim, Saudi Arabia; Mr. Hasan Çelebi, Turkey; Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Turkey; Dr. Mohammed Cherifi, Algeria

In line with IRCICA’s tradition of dedicating each of its competitions to an exemplary master of this art, the tenth competition is organized in the name of Hafiz Othman (1051-1109 H./1642-1698 AD)

The purpose of this international competition is to revive and promote the classical art of Islamic calligraphy. Thus, it aims to encourage artists of Islamic calligraphy to produce works remaining within the framework of the traditional spirit and rules and to protect it from trends which emerged outside of the classical principles. This attempt will provide a common ground for all Muslim calligraphers to exchange their knowledge and experiences, and enable the development of a commonly appreciated artistic taste among Muslims all over the world

Earlier, IRCICA dedicated the first international competition (1986) to Hamid al-Amidi (1891-1982), the second (1989) to Yaqut al-Mustasimi (d. 1298), the third (1992) to Ibn al-Bawwab (d. 1022), the fourth (1997) to Sheikh Hamdullah (1429-1520), the fifth (2000) to Sayyid Ibrahim (1897-1994), the sixth (2003) to Mir Imad al-Hasani (1554-1615), the seventh (2006) to Hashim Muhammad al-Baghdadi (1917-1973), the eighth (2010) to Muhammed Badawi al-Dirani (1894-1967) and the ninth (2013) to Ekmeleddin İhsanoğlu

Hafiz Othman (1051-1109 H./1642-1698), whose name the tenth competition will bear, lived and died in Istanbul. studied calligraphy with eminent masters of his time and later introduced innovations of his own. Among his works are 25 mushafs(copies of the Holy Quran), parts of the Holy Quran, the book Dala’il al-khayrat which is a book of prayers and sayings in praise of the Prophet first collected and arranged by Shaykh Sulayman al-Jazuli (d. c. 1470). Numerous copies of this book began to appear early 18th century. Hafiz Othman was the first calligrapher to write the description of the qualities of the Prophet in the form of a plate, called a Hilya al-Sharif

………………………………………………………………………………………………………………

IRCICA’nın Hâfız Osman adına 10. MİLLETLERARASI HAT YARIŞMASI

IRCICA, düzenlediği 10. Milletlerarası Hat Yarışmasına katılacakları başvuruya davet etmekten memnuniyet duyar. Nisan 2015 itibariyle başlatılan yarışma programı Mayıs 2016’da sonuçların açıklanmasıyla tamamlanacaktır. Kayıtlar en geç 31 Ekim 2015’e, eserlerin sunumu en geç 29 Şubat 2016’ya kadar yapılacaktır

Toplam 137,000.- Amerikan Doları tutarında 66 ödül ve mansiyon, şu 11 farklı yazı dalında dağıtılacaktır: Celi Sülüs, Sülüs, Nesih, Muhakkak-Reyhani, Celi Ta’lik, Ta’lik, Celi Divani, Divani, Kufi, Rik’a ve Magribi

Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu ayrı ayrı Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak mevcut olup IRCICA’daki Hat Yarışması Sekreterliğinden istenebilir (IRCICA, Yıldız Sarayı, Seyir Köşkü, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, 34349 İstanbul, Tel.: +90 212 259 1742, eposta: calligraphy@ircica.org)

Yarışma jürisi: Doç. Dr. Halit Eren, IRCICA Genel Direktörü ve Tertip Heyeti Başkanı; Dr. Abdurrida Behiye, Irak; M. Celil Resuli, İran; Fuad Başar, Türkiye, Mus’ad Hudayr el-Bursaidi, Mısır; Ubeyde Muhammed Salih el-Benki, Suriye; Belaid Hamidi, Fas; Davud Bektaş, Türkiye. Şeref üyeleri: Ahmed Ziya İbrahim, Suudi Arabistan; Hasan Çelebi, Türkiye; Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Türkiye; Dr. Muhammed Şerifi, Cezayir

Yarışmanın gayesi klasik İslam hat sanatının korunması ve geliştirilmesidir. Dolayısıyla, İslam kültürü dışından gelen tesirlerle klasik İslam hat sanatı geleneğinin dışında gelişen yaklaşımlar yerine, bu geleneğe bağlı prensip ve kaideler çerçevesinde yapılan çalışmalar teşvik edilmektedir. Bu yolla sanatkârlar için ortak bir zemin oluşacak ve aynı zamanda hat sanatıyla ilgilenenlerde bir ortak anlayışın oluşması sağlanacaktır

Bu amaçla her yarışmayı bu sanatın önde gelen bir üstadına ithaf ederek hem günümüz hattatlarının onların yolundan gitmelerini teşvik etmek, hem de onları yâd etmek yönündeki IRCICA geleneğine göre 10. yarışma büyük hattat ve mutasavvıf Hafız Osman(1051-1110 H/1642-1698 M) adına düzenlenmektedir

IRCICA bundan önceki yarışmalardan birincisini (1986) Hamid Aytaç’a (1891-1982), ikincisini (1989) Yakut el-Mustasımî’ye (ö. 1298), üçüncüsünü (1992) İbnü’l-Bevvab’a (ö. 1022), dördüncüsünü (1997) Şeyh Hamdullah’a 1429-1520), beşincisini (2000) Seyyid İbrahim’e (1897-1994), altıncısını (2003) Mir İmad el-Haseni’ye (1554-1615), yedincisini (2006) Haşim Muhammed el-Bağdadî’ye (1917-1973), sekizincisini (2010) Muhammed Bedevî el-Diranî’ye (1894-1967) ve dokuzuncusunu (2013) Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’na ithaf etmiştir

Bu yarışmaya adını veren Hafız Osman (1051-1109 H/1642-1698 M) İstanbul’da yaşamıştır. Zamanının önemli hocalarından hat öğrenmiş, sonraları kendi şivesini de oluşturmuştur. En’am, delailü’l-hayrat, cüz, kıt’a, murakka şeklinde sayısız eser bırakan Hafız Osman 25 adet Mushaf-ı Şerif yazmıştır. Hilye metnini hat levhası şeklinde ilk yazan, Hafız Osman’dır

Kaynak: http://tr.ircica.org/

الخطاط الحافظ عثمان

تراث ترك ، بخط الخطاط العراقي أحمد ناجي الشافعي - حفظه الله

تراث ترك ، بخط الخطاط العراقي أحمد ناجي الشافعي – حفظه الله